Geriye Doğru Bir Bakış

Proje 1996 yılından beri ağırlıklı olarak kurak ve yarı kurak bölgelerde olmak üzere geliştirme çalışmaları yapar ve dolayısıyla da nüfusun daha yoksul kesimine destek için çalışmaktadır. Temel olarak programlar; toprak yapısı, gıda ve yem maddeleri ekimi, ağaçlandırma ile oranının türüne ve vejetatif büyümeye bağlı olduğu ticari amaçlı hayvancılığın teşekkülü ve genişletilmesini içermektedir.

Geliştirme çalısmalarının temeli; patent metni “Biyolojik saf üç fazlı; doğal madde, gübre ve imaline ilişkin yöntem” olan bir yöntem ile CSR®-Yöntemi (Climate Synergetic Resonance) gibi bir dizi genişletilmiş üretim teknikleri olan bir yönteme dayanmaktadır.

Don Bosco Sales cemiyeti üyeleri ve dünya çapında gençlere yardım derneği ile işbirliği yaparak bu türden ürünlerin Latin Amerika’da kahve ağacı gibi yeniden büyüyen kaynaklardan pazarlanabilir ürünler üzerinden bir katma değer yaratmak amacıyla üretilmesine ilişkin bir tesis kurulabilmiştir. Bu katma değerden, küçük çiftçi aileleri ve onların çocukları ile özellikle okul eğitimi görme imkanı bulan sokak çocukları da istifade etmiştir.

Biohumin®™ toprak ürünleri, örn. Miscanthus(Fil çimeni) türleri, kahve, muz ve daha fazlası olmak üzere yem ve besin maddeleri tarım kültürlerinin bugüne kadar sıradan sayılan yerlerde yapılabilmesine imkan sağlamaktadır(Podzol, aşınmış yamaç arazileri).

Toprak erozyonu Avrupa’da dahi gözle görülür bir şekilde yayılmaktadır. Toprağın verimliliğine katkı sağlayacak  olan ürünler tüm dünyada organik yeşillik, tarım, bahçe ve mutfak atıklarından imal edilmekte olup şimdiye kadar % 90 oranda Turba / Torf (Turba Yaprağı) ile islah edilmiştir. Bunun aksine Biohumin®™ ürün gruplarının imali için atık maddeleri geri dönüştürmemekte, bilakis doğal saf maddeler satın alınıp humus teşekkül substrat(Biohumin) veya biyolojik(organik) gübre ve toprak subsratları olarak(Bioverde) işlenir. Ürünler 1999 yılından beri Biyolojik Tarım Araştırma Enstitüsü(FIBL) öneri listesinde bulunmakta olup ticaretine izin verilmiştir.

Hali hazırda öncesinde birçok defa bilimsel olarak onaylanan husus Berlin Humboldt Üniversitesinin yeni bir  raporunda da neşredilmektedir. Randıman ile ilgili olarak bu, yalnızca ürünleri kullanarak konvansiyonel metotların getirisini(kimyasal gübreleme) aştığını kanıtlamaktadır.

Basadingen’de mevcut bir sanayi parkında azami 18.000 ton kapasiteli tesis kurma amaçlanmaktadır. Bu  teşebbüsten gelecek kazanç Don Bosco, dünya çapında gençlere yardım derneği üzerinden kalkınma projelerine  yatırılacaktır. Öncelikle burada kendi ihtiyaçlarını görmelerinin sağlanması (ekmek / su) ve sokak çocukların sosyal anlamda dahil edilmesi söz konusudur.