Faaliyet alanı, kullanım alanı, uygulama alanı. Biohumin®™ kaliteli bir toprak gelişimi ve buna bağlı olarak hava ve su kalitesi istendiği her yerde uygulanır. Bu ürünün piyasadaki önemi, ürünün daha önce uygulanıp takdir edildiği uygulama alanlarının çeşitliliğinden belli:

 • Kurak bölgelerde rahat toprağı işleme imkanı sağlar.
 • Yapısal destek amacıyla toprak üretimi sağlar.
 • Kömür ve maden ocaklarında rekültivasyon desteği sağlar.
 • Tohum çoğaltmada nötr toprak besini olarak kullanılır.
 • Hava ve su kalitesinin korunması ile ilgili biyolojik filtreleme alanında kullanılır.
 • Kir ve atık su işletiminde biyolojik filtre membranı olarak kullanılır.
 • Toprak dekontaminasyonunda aktif taşıyıcı malzemesi olarak kullanılır.
 • Hayvan gübresi ve fışkı sorununda koku nötrleştirmesi alanında kullanılır.
 • Çiftçilikte sürekli humus oluşumu için kullanılır.
 • Şarapçılıkta erozyon mücadelesinde ve humus sağlanmasında kullanılır.
 • Fidanlıklarda ve ormancılıkta yabani bitki baskısına karşı bitki sübstratı olarak kullanılır.

 • Plantajcılıkta (pamuk, kahve) su tedariğinin azaltılması için kullanılır
 • Gezici arıcılıkta meyve bitkilerinin biyolojik temel besini olarak kullanılır

 • Uygun koşullarda hayvancılık için emici yataklık malzemesi olarak kullanılır
 • Invitro ve saksı çiçekçiliğinde nötr temel sübstrat olarak kullanılır
 • Kompost yapımında koku nötralizasyonunda kullanılır
 • Hobi bahçeciliğinde bitki sübstratı olarak kullanılır

UYGULAMA

Biohumin®™ uygulaması rahat ve kolaydır. Dozajı ve uygulaması turba ile aynı. Çoğu gübre malzemesine ve toprak sübstratlarına karşın Biohuman sene boyunca uygulanabilir (yılda 365 gün), zira besin kaybı meydana gelmiyor (Rostock üniversitesi Lysimeter araştırması).

Ürünün kendisinde meydana gelecek bindirme veya uzun süreli zararlar, örneğin gazdan (amonyum azotu) kaynaklanan besin kayıpları, kötü koku (metan) oluşumu veya çürük ve hatta küf oluşumu Biohumin®™ ile meydana gelmez.