Kullanım Argümanları

USP (Unique Sales Proposition) Benzersiz Satış Teklifi

 • Biohumin®™ 1998 yılından beri organik tarım için onaylı bir üründür (FiBL)
 • Biohumin®™ uluslararası patent belgesi EP 0 566 721 B1‘i baz alıyor
 • BIOHUMIN‘in yapısı benzersiz ve saf biyolojik ve jeomineral  ham maddelerini önemli bir mineral-humus kompleksi şeklinde birleştiriyor.
 • Biohumin®™ toprak etkinleştirmesi ve humus üretmi (toprağın yeniden oluşumu) için doğal bir üç aşamalı besin sübstratıdır.
 • Biohumin®™ humus üretimi üzerinden bitki üretiminin çoğalmasını sağlar ve bu konuda kimyasal veya yapay gübrelere ihtiyaç yok.
 • Biohumin®™ toprak etkinliklerindeki dengesizliğe karşı etki eder, böylece kuraklık, yabani bitki baskısı ve mantar oluşumu büyük ölçüde önlenir ve toprakların verimliliği kalıcı olarak sağlanır.
 • Biohumin®™ toprağın oksijen ve su emilimini destekler, böylece toprağın ve bitkilerin fizyolojik üretimleri artar.
 • Biohumin®™ meralarda yabani ot üretimini ve zararlıların yaygınlaşmasını önler.
 • Biohumin®™ canlı hücrelerin sağlığına hiç bir şekilde zararlı değil ve toprakta, suda ve havada kirliliğe sebep vermez.
 • BIOHUMIN‘in tohumları rüzgara, sarfa, dona veya çürümeye karşı koruduğu ispatlanmıştır. Böylece pahalı tohumlar daha etkili ve verimli uygulanabilir.
 • BIOHUMIN‘in bitki üretimini ve dona karşı direnci artırdığı ispatlanmıştır (şarapçılık).
 • BIOHUMIN‘in stressiz ve sabit bir pH-dengelenmesine yönlendirdiği ispatlanmıştır.
 • BIOHUMIN‘in su ve besin rezervelerini oluşturduğu ve kuraklık ve yağmurlu zamanlarda toprak değişim kapasitesini artırdığı ispatlanmıştır.
 • BIOHUMIN‘in kötü koku emisyonlarını nötrleştirdiği ispatlanmıştır.
 • BIOHUMIN‘in anaerobik bakterileri (çürük) önlediği  ispatlanmıştır
 • BIOHUMIN‘in fusarya mantarı oluşumunu önlediği ispatlanmıştır (mikotoksinlerin tarladan besin zincirine bulaşması).
 • Biohumin®™ kompost, yıkama toprağı veya diğer biyolojik atık maddeleri gibi yan ve atık ürünler içermez.
 • Biohumin®™ doğal ürün turbatan daha az ağır metaller içerir (LABO/LAGA bulgusu)
 • Biohumin®™ patentli bir üründür ve özelliklerinin turbatan daha iyi olduğu ispatlanmıştır.

Rentabilite

Biohumin®™ piyasadaki diğer sübstratlara karşın geri dönüştürülmüş yıkama kalıntılarını, atık veya kompost maddelerini içermez. Ayrıca Biohumin®™ topraklara normalde örneğin koku nötrleştirmesi, mantar önlemi, pH-dengesi veya su depolama kabiliyetinin artırılması amacıyla katılan ilave maddeleri de içermez.

Bu bakımdan bu tip ürünler Biohumin®™ ile karşılaştırılamaz ve yine de, değerini koruyan içerikler ölçülürse, piyasadaki birçok ürün kısmen %100 daha pahalıdır.

Biohumin‘in gerçekten karşılaştırılabileceği tek ürün belki turba olabilir, zira turbaun tüm olumlu özellikleri Biohumin‘de de mevcut. Ancak Biohumin‘i turbaun kötü özelliklerinden ayıran üç önemli unsur var:

 1. Turbaa karşın Biohumin®™ tuz içermez (bitki toleransı)
 2. Turbaa karşın Biohumin®™ temelde nötrdür, asitli değil (çökelme, yabani bitki baskısı)
 3. Turbaa karşın Biohumin®™ kuraklık dönemlerinden sonra bile su değişim fonksiyonunu yerine getirebilir ve taban yükü malzemesi olarak iptal olmaz (yoğunlaşma, hidrofobi).

Biohumin‘in fizyolojik özelliklerinin turbaunkinden çok daha iyi olduğu ispatlanmıştır. Adil olmak için Biohumin‘in fiyatı şimdiye dek turba için uygulanan fiyatlara göre uyarlanmıştır. Burada Federal Almanya ve İsviçre tüketici piyasalarının fiyat politikaları dikkate alınmıştır.

Rekabet

Ciddiye alınacak rakipler turba söküm işletmeleri ve Floragard (BASF) şirketi gibi turba satıcılarıdır.

Tüm toprak işletmeleri ürünlerini kompost toprakları bazında üretirler ve hepsi de özellikle turbau da işletmeye mahkum, hatta bazıları kendi turba söküm alanlarını işletirler veya onlara ortaklar.

Kompost bazındaki bitki topraklarına zaten saflık ve çürüme oranı bakımından Biohumin‘e rakip olarak bakılamaz.

Piyasa

Piyasa çok sayıda gübre, bitki ilacı, mantar ilacı ve böcek ilacı ve de kompost ve bahçe toprağı mevcut, bunları burada listelemek çok yer kaplardı. Gerçek şu ki, her bitki için piyasada uygun bir gübre veya bitki sübstratı mevcut, ancak onların uygulanması genelde iklim koşullarına bağlı ve bundan dolayı profesyonel olmayan kullanıcılar için uygulanması zor. Müşterilerin belirli bir ürün almak amacıyla dükkana gelip çok fazla sayıdaki organik, öko ve kimyasal ürün arasında karar veremeyip almadan döndükleri çok olur.

Bu yazıda öncelikle;

A) başlığı altında “turba”, “çicek toprakları” ve “bahçe toprakları” ürün gruplarında piyasa incelemesi yapılıyor.

B) başlığı altında uygulama alanları inceleniyor.

Piyasanın Son 15 Yılki Gelişim Karşılaştırmasında Aşağıdakiler Dikkate Alınmıştır

 • Gıda maddeleri de satan perakende süpermarketler
 • 400 m2 dükkan alanından daha büyük yapı ve hobi marketleri
 • En azından 100 m2 kapalı satış alanı olan bahçecilik merkezleri ve bahçe uzmanlık dükkanları

Mayıs/Haziran 96 ila Mart/Nisan 97 tarihleri arasındaki veri toplama süresinde Almanya‘da sadece bahsi geçen satış kanallarında son tüketici fiyatlarından toplam 261 milyon DM satış yapılmış, satıcıların alış hacmi ise 191 milyon DM olmuş, çiçek veya bitki toprağı hacmi ise 1.460 milyon litre(yaklaşık 250.000 ton). O dönemde çiçek veya bitki toprağı için ortalama alış fiyatı 100 litrelik paketler dikkate alındığında DM 0,14/Litre iken satış fiyatı DM 0,19/litre imiş(verilerin toplandığı yılda organik değerli madde ise ortalama DM/kg 0,92). (Kaynak: Brandenburg & Partner piyasa araştırması)

Bu satış rakamları son 15 yılda dört katına ulaştı(veri toplama süresi Mayıs 2010 ila Mart 2011), ancak burada miktar olarak sadece %140‘lık bir artış olmuş. Almanya‘da aynı tedarikçilerin toplam satışı son tüketici fiyatı bazında yaklaşık 1 milyar Euro iken satıcıların alış hacmi 800 Milyon Euro ve çiçek veya bitki toprağı hacmi sadece 3.180 milyon litrede(550.000 ton) kalmış. Çiçek veya bitki toprağı için ortalama alış fiyatı 50 litrelik paketler hesaba katıldığında € 0,29/Lit., satış fiyatı ise € 0,36/Lit. Organik değerli madde bugün ortalama €/kg 1,72, 15 yıl önce ise bu fiyat DM/kg 0,92 imiş.

İşletilen Alanların Karşılaştırılması Son 15 Yıl İçin Aşağıdaki Gibi Bir Gelişme Gösteriyor

Federal Almanya alanında 1994 yılında toplam 17,3 Milyon hektar toprak alanı işletilmiştir(1000 hektar bazında: Tarla alanı = 11,800, yeşil alan = 5,270, bahçe alanı = 22, meyve tesisleri = 69.4, fidanlıklar = 27, ve üzüm asmaları = 102.5).

Yapay gübre toplam kullanımı ise aynı süre içerisinde 4,200,000 ton olmuş ve 1996 yılında aynı alan için hatta 4,500,000 tona çıkmış!

Günümüzde Almanya‘da bitki üretimi olan tarım kullanım alanı 16,6 Milyon Hektar, bitki üretiminde 1,9 Milyon Hektar artış olmuş. Yeşil alanlar bu arada 1 milyon hektar kadar artmış. Almanya halen tarım ve gıda maddeleri için net ihtalat ülkesidir ve böyle de kalacak muhtemelen. 2008 yılında tarım ve gıda sanayi ürünlerinde ithalat ihracatı 9 milyar Euro civarında geçmiş.

Almanya‘daki organik veya öko tarım alanları son 15 yılda birkaç katına çıkmış. Kendi turba kullanımları 2010 yılında 10 milyon m2 sınırını aşmış, burada da İsviçre‘de olduğu gibi çoğunluk kompost toprağı üretimi için kullanılıyor. Bitki toprağı tüketimi 1996‘dan 2011 yılına kadar 5 kat artmış(ticari bahçecilik ve ev ihtiyacı).

Diğer Avrupa ülkelerinde de(İsviçre‘de de) benzer bir gelişme yaşanmış.